Show sidebar
2023/06/30

Förändring krävs för en ny långsiktig strategi kring den svenska maritima industrin

Today, Sirius Shipping AB, together with the shipping companies from Donsö, are terminating our memberships with Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF), which is the employers’ organization for shipping companies in Sweden.

The letter is signed by Donsötank, Furetank, Sirius Shipping, OljOla, Terntank, Veritas, Älvtank, and Northern Offshore Services.

For questions regarding this matter, please contact our CEO Jonas Backman.

Den svenska maritima industrin och näringen befinner sig idag i en mycket allvarlig situation. Trenden visar att villkoren under svensk flagg hindrar nya företag från att startas i rederiklustret. Vårt sjöfartssamhälle grundas på en rik tradition och en mycket stolt historia. Denna historik urholkas nu av en sen länge tillbaka eftersatt strategi.
Många svenskgrundade rederier, inom alla kategorier, väljer idag utländsk flagg för att kunna driva vidare sina fartyg. De rederier som idag har valt svensk flagg indikerar förändring och utflaggning av både existerande flotta samt framtida nybyggen. Politiker och intresseorganisationer har bevisat under lång tid tillbaka att de inte förstår allvaret eller fokus som krävs då de har fler industrier att ta hänsyn till. Det saknas en tillräckligt långsiktig strategi för att attrahera fler till sjöfartsindustrin i Sverige.
Undertecknande rederier ser en framtid där vår industri sakta försvinner om inte strategin förändras. Med anledning av detta har vi därför beslutat att avsluta vårt medlemskap i Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF).
Vi vill tillsammans hitta nya sätt att säkra sjöfartsindustrin för kommande generationer med högre krav på förnyelse och modernisering av branschen, samt skapa en svenskflaggad handelsflotta av tillräcklig storlek.
Idag ger inte svensk flagg konkurrenskraft i relation till andra nationer som i stället väljer att aktivt arbeta och figurera som sjöfartsnationer. Undertecknande rederier vill verka för en möjlighet att stärka svensk flaggstat. Inte endast för en lukrativ rederinäring utan för att värna om vår historia, för att få tillbaka stoltheten och attraktionen till industrin, samt för att fortsätta leda, driva och utveckla en mer hållbar maritim industri på världsmarknaden. Detta för att bidra till ett starkt intresse för kommande generationer, samt till en bättre, mer hållbar värld i framtiden. Svensk flagg ska vara det bästa alternativet för kvalitetstonnage. En stark, svensk sjöfartsnation innebär så mycket mer än bara lönsamhet. Sjöfartsklustret måste få en chans och möjlighet att fortsätta existera och vara levande.

 

Kontakt undertecknande rederier

Ingvar Lorentsson, Donsö Tank +46 (0)31 97 31 34 ingvar@donsotank.se
Lars Höglund, Furetank +46 (0) 705 749641 lars.hoglund@furetank.se
David Kristensson, Northern Offshore Services +46 (0) 761 80 80 01 david.kristensson@n-o-s.eu
Tom Nilsson, OljOla +46 (0) 735 03 07 66 tom.nilsson@oljola.se
Jonas Backman, Sirius Shipping +46 (0)708 97 01 55 jonas.backman@siriusshipping.eu
Tryggve Möller, Terntank +46 702 65 15 05 tryggve.moller@tarntank.com
Ove Johnsson, Veritas +46 (0) 708 97 37 77 ove@veritastankers.se
Christian Nilsson, Älvtank +46 (0) 707 65 73 52 christian.nilsson@alvtank.se