Show sidebar
2024/06/14

Preem och Sirius utökar samarbetet genom två nya fartyg för transport av förnybara bränslen och råvaror

Full press release in English

Preem Shipping har avtalat med Sirius Shipping att frakta in två av deras framtidssäkrade tankfartyg på time charter. När dessa två nybyggda systerfartyg levereras kommer de att utgöra ryggraden i Preems nästa generations transportsystem och utföra säkra och hållbara sjötransporter av förnybara råvaror såväl som färdiga produkter, med avsevärt lägre miljöpåverkan än tidigare fartygsgenerationer.

-Vi ser fram emot att få ta leverans av de två systerfartygen, ett ytterligare resultat av vårt långa samarbete med Sirius Shipping. Preem har höga ambitioner att minska sin miljöpåverkan och dessa båda fartyg kommer att spela en viktig roll i vår utmaning att nå klimatneutralitet år 2035. Genom att satsa på nya och moderna tankfartyg visar Preem sitt engagemang för hållbarhet och säkerhet inom sjöfart. Samtidigt stödjer vi våra kunder i att nå sina utmanande mål, säger Daniel Berndolf, chef för shippingavdelningen på Preem.

För Preems sjötransporter tillämpas ”just in time”, vilket innebär att fartygen anpassar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

De två tankfartygen kommer långtidsbefraktas av Preem för att huvudsakligen distribuera färdiga produkter men även för att kunna förse raffinaderierna med förnybara råvaror. De båda systrarna kommer att föra Svensk flagg med hemmahamn Donsö i Göteborgs skärgård och kommer att levereras till Preem under andra halvåret 2026.

Fakta produkt-/kemtankfartygsserien Sirius Evolution 15K:
Dödvikt: 15 000 ton
Lastkapacitet: 17 500 kubikmeter
Längd: 147,0 meter
Bredd: 22,0 meter
Isklass: 1A Huvudmaskin: 5 850 kW
Landströmsanslutning, förberedd för metanoldrift, ESS-batteri

 

Sirius Evolution 15K är förstklassigt designat och utrustat med högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett särskilt stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Fartygen är utrustade med en 2-takts huvudmaskin som kan konverteras för metanoldrift, batteriback-up och landströmsanslutning. Med sin höga tekniska konfigurering och state-of-the-art design av undervattenskropp, roder och propeller har dessa fartyg ett beräknat EEDI (Energy Efficiency Design Index) på 5.50 mot kravet på EEDI om 8.94, dvs. ca. 39% lägre än regelverkskravet 2025. Det avancerade lasthanteringssystemet gör dessa fartyg särskilt väl lämpade också för de olika förnybara råvaror som utgör dagens och framtidens bränslen.

-Dessa effektiva Sirius Evolution 15K fartyg i Preems transportsystem kommer att göra skillnad för såväl miljö som driftsekonomi, säger Jonas Backman, VD på Sirius Shipping.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Backman, VD Sirius, +46 708 97 01 55, Jonas.Backman@siriusshipping.eu
Preem Press Office, +46 70 450 10 01, press@preem.se

Om Sirius Shipping
Rederiet Sirius grundades av familjen Backman på ön Donsö i Göteborgs skärgård. Rederiet har lång erfarenhet av att utföra säkra och effektiva transporter av bland annat oljeprodukter, biobränslen, kemikalier och LNG i Nordeuropa. Transporterna sker med moderna tankfartyg och med välutbildad personal, i ett nära samarbete mellan fartygen och landorganisationen. Siriusgruppen, med ca 275 anställda, opererar idag 11 st. produkt-/kemtankers samt 2 st. LNG-tankers och har ytterligare 3 st. produkt-/kemtankers under kommersiellt management.

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka 1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2023 var Preems omsättning 138 miljarder SEK.